Heeft u een ongeluk gehad in het verkeer, op uw werk, of gewoon zomaar op straat? Bent u gewond geraakt of zijn er spullen beschadigd geraakt of stukgegaan? Heeft een ander het ongeluk veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat diegene u heeft aangereden? Dan komt er naast alle zorgen over gezondheid en herstel ineens veel op u af. Ecevit advocatuur helpt u hierbij. Zo kunt u zich volledig richten op uw herstel en hoeft u zich geen zorgen te maken over al het juridische regelwerk. Wij zorgen ervoor dat degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk wordt gesteld en dat u een passende schadevergoeding ontvangt.

Aansprakelijkheid

Wanneer er een ongeluk heeft plaatsgevonden vraagt men zich altijd af hoe het heeft kunnen gebeuren. De vraag die daarop volgt is wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk, oftewel wie er veroorzaker, schuldenaar of aansprakelijke is. Om dat te kunnen bepalen wordt de situatie van het ongeluk nauwkeurig in kaart gebracht en kijken wij ook naar wat er voorafgaand aan het ongeluk allemaal is gebeurd. Wanneer duidelijk is wie aansprakelijk is voor het ongeluk, kan diegene aansprakelijk worden gesteld. Degene die aansprakelijk is zal een passende schadevergoeding moeten betalen.

undraw_feeling_blue_4b7q
Immateriële schade

Wanneer u een ongeluk meemaakt kan dit een behoorlijke impact op u hebben. Hierdoor kunt u schade ervaren in de vorm van pijn, leed, verdriet of gemis. Deze vorm van schade wordt immateriële schade genoemd en is niet in geld uit te drukken. Dit heeft dus te maken met de emoties die naar aanleiding van het ongeluk zijn ontstaan. Een schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Of en hoeveel smartengeld u krijgt is afhankelijk van verschillende factoren.

undraw_injured_9757
Lichamelijke schade

Wat zijn de gevolgen van het ongeluk op uw gezondheid? En wat zijn de vooruitzichten voor uw herstel? Afhankelijk van de ernst van het ongeluk zijn er wellicht dingen die u eerst wel kon, maar na het ongeluk niet meer of niet volledig. Alle schade die te maken heeft met uw gezondheid valt onder lichamelijke schade.

undraw_Transfer_money_re_6o1h
Passende schadevergoeding

Voor het bepalen van een passende schadevergoeding kijken we naar lichamelijke schade,
materiële schade én naar de immateriële schade die door het ongeluk is ontstaan.

undraw_Towing_re_wesa
Materiële schade

Daarbij is er vaak ook materiële schade. Bijvoorbeeld wanneer bij een verkeersongeluk uw fiets of auto is beschadigd. Of wanneer u hard valt en hierdoor de telefoon die in uw
broekzak zat is stukgegaan. Dit zijn schadeposten die uitgedrukt kunnen worden in geld.