Als u op staande voet bent ontslagen heeft u ineens geen inkomsten meer. U ontvangt geen loon en u verliest het recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Een ontslag op staande voet is dan ook heel erg ingrijpend en zorgt vaak voor veel onzekerheid. Een werkgever mag u daarom nooit zonder geldige reden op staande voet ontslaan. Bovendien moet uw werkgever zich houden aan bepaalde regels over de manier waarop hij u op staande voet ontslaat.  Aan een ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. Bent u op staande voet ontslagen en bent u het hier niet mee eens? Of heeft u vraagtekens bij de reden waarom u bent ontslagen of de manier waarop u bent ontslagen? Lees dan snel verder of neem vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken.

Dringende reden voor het ontslag op staande voet

Voor een geldig ontslag op staande voet moet u zich schuldig hebben gemaakt aan daden, eigenschappen of gedragingen die zo ernstig zijn dat van uw werkgever niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Er moet dus sprake zijn van verwijtbaar handelen of nalaten van u als werknemer of van een dringende reden zoals misleiding, diefstal, mishandeling, bedreiging, ongewenste intimidatie etc.

Onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Als blijkt dat er een geldige én dringende reden is, dan moet de werkgever direct overgaan tot het ontslag op staande voet. Een werkgever mag daar niet nog heel lang mee wachten. Een ontslag op staande voet moet dus altijd onverwijld (zonder uitstel) gegeven worden. Wel krijgt een werkgever kort de tijd om de situatie te onderzoeken om zo te kunnen achterhalen wat er precies aan de hand is. In die korte tijd kan de werkgever hoor- en wederhoor toepassen door met u in gesprek te gaan, met andere werknemers of klanten (getuigen) over de situatie spreken en eventueel ook bewijsmateriaal of camerabeelden bekijken.

Onverwijld mededelen van het ontslag op staande voet

De reden voor het ontslag op staande voet moet ook onverwijld (zonder uitstel) aan de werknemer worden medegedeeld. Een werkgever moet daarbij niet alleen de reden van het ontslag op staande voet noemen maar deze reden ook uitgebreid toelichten. Vaak wordt een ontslag op staande voet eerst mondeling medegedeeld en krijgt de werknemer uitgelegd hierover tijdens een gesprek. Na het gesprek ontvangt de werknemer dan een ontslagbrief waarin de reden en bijbehorende toelichting nogmaals staan vermeld. Uiteraard kan het ook voorkomen dat u direct een ontslagbrief ontvangt. Bent u op staande voet ontslagen, maar heeft u geen of geen goede ontslagbrief ontvangen? Of heeft u alleen een kort bericht ontvangen dat u niet meer hoeft te komen? Dit klopt natuurlijk niet! Het kan dan zijn dat uw werkgever zich niet heeft gehouden aan de regels over de manier waarop hij een werknemer op staande voet mag ontslaan. Heeft u twijfels? Neem dan vooral contact met ons op.

Het belang van hoor- en wederhoor bij een ontslag op staande voet

Tot slot kan het natuurlijk niet zo zijn dat wanneer werknemer A niet goed kan opschieten met werknemer B, werknemer A valse verklaringen doet over werknemer B, waarna werknemer B op staande voet wordt ontslagen. Om dit soort situaties te voorkomen is het belangrijk dat een werkgever hoor- en wederhoor toepast. De werkgever moet dus altijd met alle betrokken partijen in gesprek om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Om misverstanden te voorkomen is een goede verslaglegging van deze gesprekken erg belangrijk. Een werkgever krijgt zoals gezegd (beperkt) de tijd om onderzoek te doen bij een ontslag op staande voet. Bent u betrokken geraakt bij een geschil en gaat uw werkgever u mogelijk op staande voet ontslaan? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor juridisch advies en bijstand. Ook wanneer u op staande voet bent ontslagen kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

Een onterecht ontslag op staande voet aanvechten bij de rechter

Zoals gezegd worden er aan een ontslag op staande voet strenge eisen gesteld. Vaak zien we dat werkgevers zich niet houden aan alle vereisten, waardoor het ontslag op staande voet niet geldig is. In dat geval kan het heel gunstig zijn om het ontslag op staande voet bij de rechter aan te vechten. Dit moet u binnen 2 maanden na het ontslag op staande voet doen. U vraagt de rechter dan om het ontslag op staande voet te vernietigen en/of om een financiële vergoeding die uw werkgever aan u moet betalen. Of het ontslag op staande voet wordt vernietigd en/of u een financiële vergoeding krijgt is uiteraard afhankelijk van het oordeel van de rechter. 

Onderhandelen en een schikking treffen bij een onterecht ontslag op staande voet

In veel gevallen kiest een werkgever ervoor om het niet tot een rechtszaak te laten komen wanneer blijkt dat het ontslag op staande voet niet geldig is. In goed overleg wordt dan besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Werkgever en werknemer besluiten dan in goed overleg dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Als tegemoetkoming voor deze opzegging krijgt de werknemer een financiële compensatie. Bovendien blijft de werknemer recht hebben op een WW-uitkering en transitievergoeding wanneer het ontslag op staande voet wordt omgezet naar een beëindigingsovereenkomst of ook wel vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over een vaststellingsovereenkomst lees je hier.  

Onderhandelen en een schikking treffen bij een onterecht ontslag op staande voet

In veel gevallen kiest een werkgever ervoor om het niet tot een rechtszaak te laten komen wanneer blijkt dat het ontslag op staande voet niet geldig is. In goed overleg wordt dan besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Werkgever en werknemer besluiten dan in goed overleg dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Als tegemoetkoming voor deze opzegging krijgt de werknemer een financiële compensatie. Bovendien blijft de werknemer recht hebben op een WW-uitkering en transitievergoeding wanneer het ontslag op staande voet wordt omgezet naar een beëindigingsovereenkomst of ook wel vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over een vaststellingsovereenkomst lees je hier.  

Maak een afspraak en kom langs bij Ecevit Advocatuur

Als u op staande voet bent ontslagen is het altijd raadzaam om contact met ons op te nemen. Samen bespreken wij uw situatie, adviseren wij u en staan wij u bij als advocaat. Zoals gezegd is het belangrijk om snel te handelen. Een onterecht ontslag op staande voet moet binnen 2 maanden aan de rechter worden voorgelegd. Wacht daarom niet te lang en maak vandaag nog een afspraak.