Tarieven (particulier)

Vaak maakt men zich zorgen dat de stap naar een advocaat gepaard gaat met hoge kosten.
Gelukkig hoeft dat helemaal niet zo te zijn.


Procederen met toevoeging
Om ervoor te zorgen dat iedereen naar de rechter kan stappen wanneer dat nodig is,
verleent de overheid subsidie. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen heeft u mogelijk
recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Dat wil zeggen dat de
advocaatkosten door de overheid worden vergoed. Om te bepalen of u hiervoor in
aanmerking komt kunnen wij een aanvraag indienen.
Als de toevoeging wordt verleend betaalt u alleen een eigen bijdrage. Ook moet u een
bedrag betalen voor administratieve kosten (zoals griffiekosten) als uw zaak aan de rechter
wordt voorgelegd. Voor deze kosten, die niet door gesubsidieerde rechtsbijstand vergoed
worden, kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Of de bijzondere
bijstand wordt verleend wordt door de gemeente bepaald en is dus afhankelijk van de
voorwaarden die de gemeente hieraan stelt. Het is goed om te weten dat de rechter meestal
bepaalt dat de kosten die u heeft gemaakt door de wederpartij aan u moet worden
terugbetaald wanneer u de zaak wint.


Procederen zonder toevoeging
Als u niet in aanmerking komt voor toevoeging wordt in overleg afgesproken volgens welk
uurtarief of indien mogelijk volgens welk vast bedrag, wij u juridisch bijstaan. Door vooraf
duidelijke afspraken te maken over onze werkzaamheden en bijbehorende tarieven, komt u
niet voor verrassingen te staan.